Οικιακό ΜVP PLUS

Το οικιακό πακέτο εξοικονόμησης ρεύματος Οικιακό MVP Plus σου δίνει  δώρο συνέπειας στην χρέωσης ημερήσιας ενέργειας για την πληρωμή εμπρόθεσμων λογαριασμών. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα και μάθε πως μπορείς να εξοικονομήσεις χρήματα στο λογαριασμό ρεύματος για πάντα!

Το Οικιακό MVP Plus προσφέρει μοναδικά προνόμια:

 • Τιμή kWh Ιανουαρίου 0,11800€ (Αρχική Τιμή kWh 0,44800€ με έκπτωση κρατικής επιδότησης αξίας 0,33000€)
 • Πάγιο 5,00€ ανά μήνα
 • 100€ Protergia Επιστροφή Συνέπειας**
 • 30€ Protergia Επιστροφή για μη εμπρόθεσμη εξόφληση
 • Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής, ακόμα και μετά το διάστημα αναστολής της
 • Συμμετέχει στις Κρατικές Επιδοτήσεις
 • Ανταγωνιστικές Χρεώσεις βάσει Κόστους***
 • 100% Πράσινη Ενέργεια
 • Χωρίς Εγγύηση, με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού
 • Χωρίς Δέσμευση
 • Χωρίς Πρόσθετη Συνδρομή
 • Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia: Ο έλεγχος της κατανάλωσης στα χέρια σου!
 • Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση

Ρύπος:

Έκπτωση στις μοναδιαίες τιμές του ανταγωνιστικού σκέλους του βασικού τιμολογίου Protergia για νέους, συνεπείς οικιακούς πελάτες με 24μηνη σύμβαση, εφόσον δεν ενεργοποιηθούν όροι αναπροσαρμογής χρεώσεων, πλέον παγίου 5,00 €/μήνα. Όφελος 125€/έτος για μέσο πελάτη 3,75 MWh. Τιμές προ ΦΠΑ 6%. Πράσινη ενέργεια μέσω ανάκλησης ισόποσων εγγυήσεων προέλευσης από ΔΑΠΕΕΠ. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΡΑΕ.  

**Τα 100€ Protergia Επιστροφή αφορούν έκπτωση συνέπειας, μέσω Πιστώσεων στη Διάρκεια του Συμβολαίου στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς που λαμβάνει ο πελάτης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης λογαριασμού το ποσό επιστροφής ορίζεται σε 30€. ***Σύμφωνα με το άρθρο 138 ν. 4951/2022, οι χρεώσεις προμήθειας του παρόντος κυμαινόμενου τιμολογίου με ρήτρα αναπροσαρμογής, δεν εφαρμόζονται για την κατανάλωση του χρονικού διαστήματος από 01.08.2022 έως την 01.07.2023 (όπως αυτό τυχόν παραταθεί ή μειωθεί με νεότερη νομοθετική ρύθμιση), και οι πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώνονται σε μηνιαία βάση, έως την 20η μέρα του προηγούμενου μήνα από τον μήνα εφαρμογής.
Ανταγωνιστικές Χρεώσεις (με ισχύ από 01.08.2022 έως 01.07.2023)