FAQ

Αλλαγή Προμηθευτή

Πώς μπορώ να αλλάξω Προμηθευτή Ηλεκτρικού Ρεύματος;
Η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή είναι πολύ απλή, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε καμία αλλαγή στο μετρητή του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να υπογράψετε Σύμβαση Προμήθειας με την Protergia προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία πελάτη.
Υπάρχει επιπλέον χρέωση για την αλλαγή Προμηθευτή;
Όχι, δεν υπάρχει καμία χρέωση για την αλλαγή Προμηθευτή.
Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της αλλαγής Προμηθευτή;
Απαιτείται περίπου μια εβδομάδα από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης Προμήθειας και εξαρτάται από τις διαδικασίες του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ).
Κατά τη διάρκεια αλλαγής Προμηθευτή υπάρχει περίπτωση να μείνω χωρίς ρεύμα;
Όχι. Η επιχείρησή σας και το σπίτι σας δεν μένουν ούτε λεπτό χωρίς ρεύμα. Η συναλλαγή είναι καθαρά εμπορική. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είναι εγγυημένη από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).
Μπορείτε να παρέχετε τις υπηρεσίες σας σε όλη την Ελλάδα;
Η Protergia μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της και να προμηθεύσει με ηλεκτρική ενέργεια όλες τις περιοχές που είναι διασυνδεδεμένες με το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης.
Τι είναι ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου;
Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου, υποχρεούται να προμηθεύει πελάτες οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από προμηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του μέχρι πρότινος προμηθευτή τους ή εξαιτίας γεγονότων που εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής του μέχρι πρότινος προμηθευτή τους. Ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου ορίζεται, με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), ο Προμηθευτής με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς ανά κατηγορία πελατών (σήμερα η ΔΕΗ). Η μετάπτωση στην υπηρεσία τελευταίου καταφυγίου πραγματοποιείται αυτόματα για τον πελάτη.

Protergia Ηλεκτρονική Υπογραφή

Τι είναι η Ηλεκτρονική Υπογραφή;
Πρόκειται για μια πολύ απλή και απόλυτα ασφαλή διαδικασία κατά την οποία η υπογραφή της σύμβασης με την Protergia γίνεται ψηφιακά, χωρίς δηλ. να απαιτείται φυσική παρουσία και έγγραφη αποτύπωση και ισοδυναμεί με τη χειρόγραφη υπογραφή μας. Η ηλεκτρονική υπογραφή σε ψηφιακά έγγραφα χρησιμοποιείται για την απόδειξη της γνησιότητας ενός ψηφιακού εγγράφου και είναι παρόμοια με τις αντίστοιχες χειρόγραφες υπογραφές σε έντυπα έγγραφα.
Είναι ασφαλής η διαδικασία της Ηλεκτρονική Υπογραφής;
To περιβάλλον που έχει στηθεί ψηφιακά είναι απόλυτα ασφαλές και πληροί ορισμένα από τα πιο αυστηρά πρότυπα ασφαλείας των ΗΠΑ και της ΕΕ αλλά και πρότυπα που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως, και χρησιμοποιεί τις ισχυρότερες διαθέσιμες τεχνολογίες κρυπτογράφησης δεδομένων. Πλέον της ταυτοποίησης σας κατά την τηλεφωνική μας επικοινωνία, θα λάβετε και ένα μοναδικό κωδικό ασφαλείας στο κινητό σας τηλέφωνο για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
Είναι ασφαλή τα Προσωπικά μου Δεδομένα;
Η διασφάλιση της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε προσώπου είναι ύψιστης σημασίας για εμάς στην Protergia. Στο αρχικό email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) που θα λάβετε, υπάρχει link (σύνδεσμος) με αναλυτική ενημέρωση αναφορικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων η οποία είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα της Protergia.
Τι χρειάζεται για να υπογράψω ηλεκτρονικά;
Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχετε email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) για να σας στείλουμε τα έντυπα προς υπογραφή και κινητό τηλέφωνο για να σας στείλουμε έναν κωδικό ασφαλείας.
Υπάρχει κάποια χρέωση για την Ηλεκτρονική Υπογραφή;
Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
Πότε θα λάβω τα έντυπα προς υπογραφή;
Η διαδικασία είναι άμεση. Εντός της ημέρας θα λάβετε το email με τα έντυπα προς υπογραφή.
Θα λάβω αντίγραφο της Σύμβασης;
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα λάβετε αυτόματα ένα email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) με επισυναπτόμενα όλα τα υπογεγραμμένα έντυπα καθώς και ένα πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της διαδικασίας.
Πώς θα στείλω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται;
Υπάρχει δυνατότητα επισύναψης των δικαιολογητικών, σημειώνοντας απλά το σχετικό πεδίο. Έχετε τη δυνατότητα να επισυνάψετε περισσότερα του ενός δικαιολογητικά. Μάλιστα για τη δική σας διευκόλυνση, εφόσον ολοκληρώσετε τη διαδικασία μέσω κινητού τηλεφώνου ή tablet, η επισύναψη γίνεται αυτόματα με τη λήψη φωτογραφίας των δικαιολογητικών.
Πού μπορώ να απευθυνθώ σε περίπτωση που δεν καταφέρω να ολοκληρώσω τη διαδικασία;
Η διαδικασία είναι πολύ απλή και υπάρχουν επεξηγήσεις σε κάθε βήμα. Παράλληλα θα σας στείλουμε ένα Οδηγό Συμπλήρωσης των Εντύπων με αναλυτικές οδηγίες. Αν ωστόσο αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορείτε να καλέσετε στο 2111084488 και να ολοκληρώσουμε μαζί τη διαδικασία.
Τι γίνεται με την εγγύηση που έχω καταβάλει στη ΔΕΗ;
Η εγγύηση επιστρέφεται από τη ΔΕΗ με συμψηφισμό στον τελευταίο λογαριασμό της ΔΕΗ που αναφέρεται ως τελικός.
Ποιο είναι το ποσό της εγγύησης που πρέπει να καταβάλω στην Protergia;
Το ποσό της εγγύησης αντανακλά το κόστος της κατανάλωσης ρεύματος για διάστημα 45 ημερών και αφορά στην εξασφάλιση, αποκλειστικά, τυχόν μελλοντικών οφειλών του πελάτη. Η εγγύηση θα περιλαμβάνεται στον πρώτο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος που θα λάβετε από την Protergia.

Λογαριασμός και Χρεώσεις

Κάθε πότε θα λαμβάνω λογαριασμό; 
Ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της Protergia εκδίδεται κάθε μήνα και ανάλογα με το είδος του λογαριασμού χαρακτηρίζεται ως: ΕΝΑΝΤΙ -> Βάσει εκτιμώμενης κατανάλωσης ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ -> Βάσει καταμετρούμενης κατανάλωσης πιστοποιημένης από τον αρμόδιο Διαχειριστή ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ -> Βάσει της «Καταχώρησης ένδειξης μετρητή»
Πώς γίνεται η τιμολόγηση ενός εκκαθαριστικού λογαριασμού που περιλαμβάνει καταναλώσεις χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου ή μικρότερου του τετραμήνου;
Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η καταμέτρηση γίνει σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο ή μικρότερο του τετραμήνου, τότε για την τιμολόγηση των καταναλώσεων εφαρμόζεται ο συντελεστής αναγωγής ημερών (αριθμός πραγματικών ημερών κατανάλωσης / 120 ημέρες).
Σε ποιόν μπορώ να απευθυνθώ για απορίες;
Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 18311 ή στο 210 3448500, Δευτέρα-Σάββατο 08:00 – 21:00, Κυριακή 09:00 – 19:00 και μέσω της ιστοσελίδας www.protergia.gr
Ποιος είναι υπεύθυνος για τις μετρήσεις κατανάλωσης;
Την ευθύνη των μετρήσεων για τους μετρητές χαμηλής τάσης την έχει ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Για τη μέση τάση υπεύθυνος είναι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Τις μετρήσεις αυτές, τις στέλνουν στην Protergia η οποία εκτελεί την τιμολόγηση.
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος σε ποιόν πρέπει να απευθυνθώ;
Μπορείτε να απευθυνθείτε στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου. Δείτε αναλυτικά τα τηλέφωνα εδώ.

Τηλέφωνα για Βλάβες Κέντρα Βλαβών

Κέντρο Βλαβών για κλήση από σταθερό 11500 ή 2111900500 από κινητό τηλέφωνο. Βρείτε το τηλέφωνο της περιοχής σας εδώ.